последни објави

следете не

Анализи, теорија, програма

Манифест на Револуционерната комунистичка интернационала

Следниов Манифест е од големо значење за светското комунистичко движење. Упатуваме повик до читателите да го проучат и да го

ФЕМИЦИД – Смртоносност на родот

Општествените околности, а следствено и општествената мисла во нашиот секојдневен говор го воведоа поимот фемицид, којшто сега скоро секојдневно го

ЗОШТО РАБОТНИЧКА ЈУГОСЛАВИЈА

Со распадот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (СФРЈ) народите на југословенскиот простор ја загубија темелната општествено-економска подлога за заеднички напредок.