ВестиИнтернационала

Интернационален марксистички универзитет 2022

Баукот на инфлацијата натежнал над светскиот капитализам, притискајќи ги масите низ целиот свет. Основите животни трошоци како храна и гориво се вртоглави, а тоа предизвикува големи социјални ерупции, како востанието во Казахстан во јануари.
Десничарските економисти како монетаристите ги обвинуваат работниците за „спиралата плати цени“, одбивајќи да го покажат со прст вистинскиот виновник за инфлацијата: капитализмот.Да се избегне целосен крах како последица од пандемијата, капиталистичките влади трошат илјадници милијарди на стимулуси и финансиска помош. Но, сега е пореметена економската рамнотежа, што води кон нестабилност и експлозивност во глобалната економија. Во меѓувреме, војната и хаосот од ланецот на понудата ги притиснаа цените на многу клучни стоки.
Сево ова е показател на границите на обидите да се управува и реформира капитализмот. И покрај вуду економиката на Кејнизијанците и т.н. Модерна монетарна теорија, не можеш да ги трошиш парите што ги немаш без последици.
Решението не е плеткање со понудата на пари туку со демократско поседување и социјалистичко планирање на производството, водено кон човековите потреби, а не со максимирање на профитите за неколку паразити.
Регистрирај се веднаш на International Marxist University 2022 – на повеќе јазици, 4 дневен настан организиран од Интернационалната марксистичка тенденција, посветен на дискусија на темелните идеи на марксистичката теорија и како да ги користиме за да го промениме светот.
Пријави се на university.marxist.com
#IMU22 #marxism #socialism #communism #revolution