Month: септември 2019

ДемократијаИнтернационала

За револуционерни, а не климатски промени!

Меѓународното движење против климатските промени го разбранува целиот свет. Во претходната година, во текот на неколку денови на глобална акција,

Read More