слика 2. Трибината „Товарот на името“ организирана од Левица