некатегоризирано

некатегоризирано

ДАЛИ СИ КОМУНИСТ? ТОГАШ ОРГАНИЗИРАЈ СЕ политички!

Дали сте комунисти? Ако сте – организирајте се! Приклучете им се на марксистите! Maрксистите на југословенскиот простор регрутираат кадри за

Read More