За нас

Марксистичката организација Црвени е југословенска организација на работници и студенти собрани околу идеите на марксизмот. Нашата цел е изградба на работничка партија со комунистичка програма за воспоставување на власт на работничката класа, која го сочинува огромното мнозинство од населението на секое модерно општество. Црвени имаат две званични гласила: списанието „Црвена критика“, на српско-хрватски, и интернет страницата „Нова искра“, на македонски јазик. Моментално имаат ограноци низ Босна и Херцеговина, Србија и Македонија.

Граѓанските теоретичари со либерална и конзервативна определба, од кои многумина довчерашни „комунисти“, веќе со години нѐ убедуваат дека марксизмот е надминат, а слободниот пазар нема алтернатива. Како пример го наведуваат крахот на Советскиот Сојуз и другите сталинистички држави. Во основа, крахот на членките на Источниот блок и сличните држави не означи дискредитација на социјализмот туку кршење на деформираните работнички држави, банкрот на сталинистичките режими, чии бирократски раководства го извитоперија марксизмот и идеите на Маркс, Енгелс и Ленин, заради грабнување на власта од работничките раце.

Изворните идеи и практики на комунизмот не се спротивставени на демократското одлучување. Вистината е комунизмот може да успее само доколу израсне од најдемократскиот облик на државно уредување – од работничка демократија, од демократија која се темели на власта на работничките совети. Наша цел е да го реафирмираме марксизмот како единствено адекватно орудие за критички и научен пристап на објаснувањата и решавањето на горливите општествени проблеми. Капитализмот се покажа како непријател на човештвото и животната средина, во која слободите на човечките битија се жртвувани на слободниот пазар и којшто не признава поинакви општествени интереси од интересите на шака сопственици на крупниот капитал. Од секојдневниот живот јасно се заклучува дека во капитализмот за огромното мнозинство на луѓе следува само беда и робување на „работодавците“ заради просто преживување. Нема причини ниту еден работен човек да се согласи со такво нешто. Поинакво општество е можно и неопходно!